VELKÁ BAGETOVÁ SOUTĚŽ

28.08.2015 10:32

VELKÁ BAGETOVÁ SOUTĚŽ

Také už dlouho přemýšlíte o tom, že našemu "bagetovému" trhu něco chybí? Souhlasíme s vámi. Není nic horšího, než se muset v záchvatu akutního hladu spokojit s tisíckrát vyzkoušenou šunkovou bagetou s unylým dresingem a kouskem zvadlého salátu. Pojďte změnit bagetový svět a vytvořte vlastní bagetu

Velká bagetová soutěž Stiasini

Připravili jsme pro vás soutěž, která právě probíhá na naší facebookové stránce. Vaším úkolem je vymyslet nejlepší, nejoriginálnější, nejlahodnější, zkrátku tu NEJ bagetu, za kterou vás bohatě odměníme. Stačí k tomu udělat následující:

 1. Staňte se fanouškem naší facebookové stránky Stiasini
 2. Vymyslete recept, případně návod na tu nejlepší a nejoriginálnější bagetu 
 3. Pošlete nám ho do zprávy na naší stránce!

Nejlepší bagetu vybere naše odborná porota a výherce uveřejníme 3. listopadu 2015 na facebookové stránce Stiasini. Toho za odměnu:

 • pozveme s celou rodinou na královskou snídaní do naší kavárničky Stiasini,
 • odměníme částkou 1 000 Kč za skvělý nápad,
 • a zařadíme vítěznou bagetu do naší nabídky.

Těšíme se na vaše originální nápady, fantazii se tu opravdu meze nekladou!

Chci soutěžitPravidla bagetové soutěže

ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE 

 • Organizátorem soutěže je společnost eBRÁNA s.r.o. sídlem Staňkova 1322, Pardubice, 530 02, IČO: 25984764, DIČ: CZ25984764.
 • Pořadatelem soutěže je společnost Stiasini s.r.o. sídlem Živanice 189, Živanice 533 42, IČO: 28857933.

DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE 

 • Soutěž probíhá na internetu, na sociální síti Facebook, na stránce Stiasini https://www.facebook.com/Stiasini, v termínu od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015.

ÚČAST V SOUTĚŽI 

 • Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která je uživatelem služby Facebook, splňuje podmínky a zásady služby Facebook, akceptuje pravidla soutěže, splní její podmínky a pomocí soukromé zprávy zašle stránce Stiasini odpověď na soutěžní otázku.
 • Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže. Dále rovněž osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.
 • Účast v soutěži není zpoplatněna a je dobrovolná.

MECHANIKA SOUTĚŽE A HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 

 • V době konání soutěže bude na stránce https://www.facebook.com/Stiasini zveřejněno zadání soutěže. Zájemci o účast v soutěži budou vyzváni, aby svoji odpověď poslali soukromou zprávou stránce Stiasini.
 • Hodnotícím kritériem je originalita odpovědi. Jedna osoba může vyhrát pouze jednu cenu v celé soutěži. Odpovědi vložené po skončení trvání soutěže nebudou do výběru zařazeny.

VÝHERCI A VÝHRY

 • Výhercem se může stát každý, kdo v období od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015 pošle soukromou zprávou svou odpověď .
 • Výherce soutěže obdrží cenu v podobě poukazu na snídani v kavárně Stiasini v maximální hodnotě 1 000 Kč a finanční odměnu ve výši 1 000 Kč. Za účelem zajištění řádné organizace a průběhu soutěže organizátor jmenuje odbornou soutěžní komisi, která vybere výherce. Jakékoli pochybnosti o pravidlech soutěže, ustanovení jednacího řádu a interpretace řeší pořadatel.
 • Výhry výhercům věnuje společnost Stiasini s.r.o.

OZNÁMENÍ VÝHERCŮ A PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

 • Výherce bude oznámen na stránce https://www.facebook.com/Stiasini nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení soutěže.
 • Výherce následně musí poslat do zpráv na Facebookové stránce Stiasini https://www.facebook.com/Stiasini svůj e-mail, poštovní adresu a adresu osobního profilu na Facebooku, aby bylo možné ověřit údaje, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže.
 • Výherce, který do 5 pracovních dnů po zveřejnění výzvy nezareaguje na tuto výzvu, ztrácí nárok na výhru. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.
 • Pořadatel ani organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o odměně v případě zrušení osobního Facebookového profilu soutěžícího ani z důvodů, že výherce nepřebírá zaslané zprávy nebo z jiných důvodů nespočívajících na straně pořadatele. Výslovně se uvádí, že pořadatel je povinen ve vztahu k výherci uskutečnit nejvýše jeden pokus o oznámení výhry.
 • Nevyzvednutá výhra pak propadá bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže.
 • Soutěžící vstupem do soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.
 • Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

OSOBNÍ ÚDAJE 

 • Účastník soutěže registrací do soutěže dává organizátorovi a pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora nebo pořadatele.
 • V případě, že se stane výhercem jedné z cen, též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách organizátora a pořadatele.
 • Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedenému zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem nebo organizátorem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže.
 • Pořadatel i organizátor si vyhrazují právo využít výsledků soutěže a jejich spojení s osobou výherce k marketingovým účelům.
 • Pořadatel a organizátor jsou oprávněni k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího.
 • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele a organizátora, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a organizátorovi.

OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY 

 • Pořadatel a organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne 1. 9. 2015. O případných změnách bude pořadatel a organizátor informovat prostřednictvím facebookové stránky Stiasini https://www.facebook.com/Stiasini.
 • Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami.
 • Účast v soutěži ani výhry v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 • Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.
 • Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.
 • V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

V Pardubicích dne 31. 8. 2015.


 • Navštivte nás v Živanicích
 • +420 773 560 577

© 2021, Stiasini Ltd. – všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o.

Nahoru ↑